Ăn ngon18/05/202009:29

Quán ốc Bà câm - một quán hàng nhỏ nhưng đã có 30 năm làm nghề. Chủ quán là một người phụ nữ đặc biệt, vì chưa bao giờ có thể cất lên tiếng nói của mình.

Khánh Linh

Avatar