Đời sống12/07/201804:00

Quan hệ lần đầu không thể mang thai là một trong số những quan niệm sai lầm về thụ thai của nhiều người.

KO (Video: Royalty Free Stock Footage, Breaking Dawn, EscapelleGloba, Nucleus Medical Media, Artefato Z)

Avatar