Quan niệm sai lầm về thụ thai của giới trẻ

Quan hệ lần đầu không thể mang thai là một trong số những quan niệm sai lầm về thụ thai của nhiều người.

KO (Video: Royalty Free Stock Footage, Breaking Dawn, EscapelleGloba, Nucleus Medical Media, Artefato Z)

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>