Góc nhìn thẳng07/07/201709:49

Thiếu tướng Võ Hồng Thắng chia sẻ với Góc nhìn thẳng, nhiệm vụ làm kinh tế của Quân đội nhân dân đã được Đảng, Nhà nước giao từ khi hình thành. Doanh nghiệp quân đội cũng phải bình đẳng với doanh nghiệp khác, ưu thế cao hơn chính là có được lòng tin của nhân dân.Phạm Huyền, Huy Phúc, Xuân Quý, Bạt Tuấn

Avatar