Đây được coi là loài trăn lớn nhất thế giới và hầu hết thời gian nó đều "ngâm mình"dưới dòng nước sông Amazon để chờ đợi những con mồi xấu số

T.O Nguồn Nat Geo WILD
Avatar
Avatar
Đã xem đâu mà bảo cho ý kiến ?! Rách việc !