Quân sự 12/10/2017 05:50

PMMC G5 (Protected Mission Module Carrier) là mẫu xe bọc thép chở quân thế hệ mới trong biên chế quân đội ĐứcNguồn QPVN

Avatar