Công nghệ 08/11/2019 06:00

Với những ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất, Qatar đang nuôi tham vọng trở thành quốc gia thông minh.

Theo Al Jazeera English

Avatar