Công nghệ19/05/202105:00

Đất hiếm đang trở thành mục tiêu lớn của phương Tây để lật đổ thế thống trị của Trung Quốc.

A.B (Theo WSJ)

Avatar