Giải trí 26/10/2018 10:39

Phương Nga tự tin thuyết trình bằng tiếng Anh. Cô là người duy nhất đề nghị khán giả đứng dậy và nhìn sang người bên cạnh nói: Hòa bình ở bên chúng ta.

2T (Biên dựng)

Avatar
Avatar
Mindy 26/10/2018 11:44
You have to say “Please stand up, “