Thời sự28/05/202005:16

Một cây phượng cổ thụ trong sân trường cao đẳng ở tỉnh Đắk Lắk bất ngờ bật gốc, gãy đổ trong sáng tinh mơ, lộ phần gốc đã bị mục ruỗng.

Trùng Dương

Avatar
Avatar
Việc bê tông hóa mặt đất đã giết chết bộ rễ của cây. Cây mất rễ ắt sẽ đổ ngã mà thôi