Quốc tế 27/02/2019 05:35

Các món ăn truyền thống của Việt Nam được chế biến tại chỗ phục vụ gần 3.000 phóng viên tác nghiệp hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Phạm Hải - Trần Thường

Avatar