Mạng xã hội04/09/202011:07

Diễn biến vụ việc được camera giám sát của một nhà dân ghi lại.

Nguồn Mạng xã hội giao thông
Avatar
Avatar
Bài học cho những thanh niên thích thế hiện!!!