Trong nước18/11/202102:08

Vừa qua, Bệnh viện Chợ Rẫy đã đưa vào hoạt động Phòng khám Chống độc tại khoa Khám bệnh.

Đình Tuyến - Lê Thảo

Avatar