Hài 18/07/2017 11:10

Với khách hàng thì nhân viên siêu nhẹ nhàng, nhưng quay lại với bếp với gọng "quát" siêu tốc khiến khách suýt ngất tại chỗ.Nguồn clip: Facebook

Avatar