Thời sự30/07/202002:25

Sáng nay, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định về việccách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại TP.Hội An. Từ 0 giờ ngày31/7 đến 0 giờ ngày 14/8

Biên tập: Linh Trang

Quay phim: Trần Minh Tú

Avatar