Thời sự19/06/202108:25

Một nhóm họa sỹ đã tạo ra những "Con đường bích họa tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19" để cổ vũ tinh thần các chiến sĩ áo trắng và lan toả thông điệp 5K đến người dân.

Nguyễn Đức 

Avatar