Giải trí23/07/201903:16

Jet Studio là phim trường duy nhất tại Việt Nam sử dụng điện năng lượng mặt trời. Hệ thống điện năng lượng mặt trời của Jet Studio có tổng diện tích 864m, công suất 160KW, thời gian sử dụng 20 năm.

Biên dựng: Thùy Linh

Avatar