Mạng xã hội 02/04/2019 04:23

Phiên bản tiếng Anh cực lầy và hài hước đang khiến "Duyên phận" thêm một lần gây xôn xao mạng xã hội.

Video: Youtube@TOPress

Avatar