Công nghệ26/03/201904:59

Nghề làm "phi công" điều khiển máy bay tự lái đang rất được chú ý tại nông thôn Trung Quốc, vì tạo ra năng suất còn hơn cả công nhân thông thường.

Ngồn DJI/ SCMP
Avatar