Sức khỏe 26/09/2019 07:54

Bé gái 66 ngày tuổi đã được chẩn đoán là khuyết tật tim bẩm sinh và phải tiến hành cấy ghép tim để sống tiếp.

Bé gái sơ sinh này là bệnh nhân nhỏ nhất và nhẹ nhất tiếp nhận một cuộc phẫu thuật như vậy.

Thanh Thanh (Theo: New China TV)

Avatar