Quốc tế 16/08/2019 08:30

Bình Nhưỡng mới đưa vào dịch vụ du lịch 'bầu trời' - một trải nghiệm mà không phải thành phố nào cũng có thể đem đến cho du khách.

Q.N (Video: CCTV+)

Avatar