Thời sự15/07/202001:51

Cơ quan chức năng xác định vụ cháy đã tạo ra 27,74 tấn chất thải lỏng và 46,1 tấn chất thải rắn.

Đình Hiếu

Avatar