Đời sống 11/05/2017 05:30

Các nhà khoa học của Đại học Harvard và Học viện Công nghệ Massachusetts đã nghiên cứu ra một lớp polymer đàn hồi có thể mặc được.Theo Seeker

Avatar