Công nghệ23/06/202006:00

Một nghiên cứu của các nhà khoa học từ Đại học Princeton và Đại học California ở Berkeley chỉ ra rằng bộ não của con người tái tập trung 4 lần mỗi giây. Vì sao con người luôn bị mất tập trung?

M.B (Theo Bloomberg QuickTake Originals)

Avatar