Một hang động mới được phát hiện bên dưới bề mặt Mặt Trăng, mở ra nhiều khả năng phát triển một cơ sở thăm dò trên hành tinh này.Theo VTV

Avatar