ác nhà khoa học thuộc Viện lão khoa Tokyo, Đại học Keio cùng một số viện nghiên cứu khác cho biết: những người sống lâu trăm tuổi và những người sống thọ tới gần ngưỡng đó ở nước này đều có chung những đặc trưng cụ thể của một gien có khả năng giúp ngăn cản sự di căn của tế bào ung thư và giúp hình thành các xương.

Theo VTC14

Avatar