Thế giới05/05/202105:56

Các nhà sưu tập đang có cơ hội hiếm có để sở hữu được DNA của Hoàng đế nước Pháp Napoléon Bonaparte khi Pháp tổ chức một buổi bán đấu giá một số đồ vật hiếm liên quan đến cuộc đời ông.

Q.N (Theo Reuters)

 

Avatar