Quân sự27/09/201711:03

TOS là tên viết tắt để chỉ vũ khí nhiệt áp hạng nặng, được phát triển với 2 phiên bản TOS-1 Buratino và TOS-1A Scorching Sun.Theo QPVN

Avatar