Cộng đồng15/07/202003:21

Chiếc xe máy lưu thông chiều ngược lại không kịp phanh và cán qua người cô gái.

Nguồn: @Thanh Bình An/OFFB

Avatar