Cộng đồng04/11/201906:00

Phát hiện thấy người phụ nữ dừng xe bên đường sử dụng điện thoại, 2 thanh niên đi xe máy quay xe tiếp cận.

Video: Facebook Hoang Phuong

Avatar