Cộng đồng 04/11/2019 06:00

Phát hiện thấy người phụ nữ dừng xe bên đường sử dụng điện thoại, 2 thanh niên đi xe máy quay xe tiếp cận.

Video: Facebook Hoang Phuong

Avatar