Quốc tế 25/06/2018 03:47

Những kẻ buôn ma túy giấu một lượng lớn cocain và cần sa trong những mô hình cúp vô địch để vận chuyển nhưng không qua mắt được cảnh sát.

Đ.T (Nguồn: CGTN)

Avatar