Thế giới23/06/202006:00

Pagpag là cách gọi chung của các món ăn thừa, đa phần là thịt đã bị vứt bở ở bãi rác. Pagpag sau đó được thu gom, phân loại, rửa sạch và đem nấu lại, trở thành món ăn quen thuộc với nhiều người sống ở các khu ổ chuột tại Philippines.

Q.N (Theo BBC, Asian Boss, SCMP)

Avatar