Quốc tế 27/03/2018 04:48

Truyền thông quốc tế rộ lên thông tin ông Kim Jong Un đến thăm Bắc Kinh, Trung Quốc. Những hình ảnh ghi lại tại thủ đô của Trung Quốc cho thấy an ninh đang được siết chặt, nhưng hiện nay, cả Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đều chưa lên tiếng trước thông tin này.

Video: Reuters, KRT, CCTV
Avatar