Ông Đinh La Thăng thừa nhận đầu tư ngoài ngành

Trả lời trước tòa về vụ PVN góp vốn vào ngân hàng Đại Dương Oceanbank làm thiệt hại 800 tỷ đồng, bị cáo Đinh La Thăng thừa nhận đã đầu tư ngoài ngành

Theo VTC1

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>