Thế giới11/06/201908:00

Ông Đường mang một khát vọng đổi đời bằng cách thi đại học. Từ năm 2002 đến nay, ông tự nhặt sách từ các bãi rác, mày mò tự học và không bỏ bất cứ 1 kỳ thi đại học nào trong gần 20 năm qua.

Q.N (Video: Pear Video, Youku, Miao Pai)

Avatar
Avatar
Xem mà thấy thật tội nghiệp cho ông cụ, nếu ông được sinh ra muộn hơn, sống trong gia cảnh có điều kiện hơn thì ước mơ của ông ấy có lẽ đã được đền đáp rồi.