Công nghệ23/05/202102:57

Zhang Yiming thông báo sẽ từ chức CEO của ByteDance, chủ sở hữu TikTok, trao quyền lại cho người bạn cùng phòng đại học Liang Rubo.

Theo RT

Avatar