Đời sống26/07/201907:51

Nhận thức rõ tác hại của đồ nhựa đối với môi trường, chủ quán Nguyễn Hữu Xuân ngụ tại P.Minh An, TP. Hội An đã thay ly và ống hút nhựa bằng những vật liệu thân thiện với môi trường.

Nhận thức rõ tác hại của đồ nhựa đối với môi trường, chủ quán Nguyễn Hữu Xuân ngụ tại P.Minh An, TP. Hội An đã thay ly và ống hút nhựa bằng những vật liệu thân thiện với môi trường.

Thực hiện: Tấn Phước

Avatar