Mạng xã hội 22/02/2019 11:29

Thấy con gái 2 tuổi nằm ườn ra đất không chịu đi bộ, ông bố trẻ bình thản xách con lên đi vào nhà như thể đã quá quen với chuyện này.

Nguồn: ViralHog

Avatar