Cộng đồng 29/07/2019 11:59

Chứng kiến cảnh tượng này, người dân xung quanh đã thực sự hoảng sợ, la hét.

Nguồn video: Facebook Hao Kiet Do/ Page Da Nang

Avatar