Cộng đồng31/05/202002:03

Ô tô tăng tốc đúng lúc chiếc xe máy đi tới. Sau đó vẫn tiếp tục di chuyển, chèn lên nam thanh niên và chiếc xe máy trước khi dừng hẳn.

Nguồn: @Dung Xe Hoi/OFFB

Avatar
Avatar
Ô tô sai hoàn toàn! Có thành phần mất não nào bảo xe máy sai thì tôi cũng bó tay!