Cộng đồng22/11/202105:48

Tài xế vào cua gấp khi di chuyển qua cây cầu hẹp, không có lan can 2 bên đã bất ngờ mất lái rồi lao thẳng xe xuống mương nước.

Video: OFFB

Avatar