Mạng xã hội 19/02/2020 12:12

Chiếc Fortuner đang lưu thông đã bất ngờ tông ngã rạp dải phân cách nhựa trên đường rồi lái xe bỏ đi

Nguồn Mạng xã hội giao thông

Avatar