Cộng đồng 23/11/2018 05:18

Thấy chiếc ô tô đậu dưới chân tòa nhà bốc cháy nghi ngút, nhiều người đã cố gắng đập cửa gọi tài xế khi anh này vẫn đang ôm vô lăng ngủ nhưng không thành…

Nguồn: ViralHog

Avatar