Cộng đồng01/10/202104:05

Đang dừng đổ xăng trong trạm, chiếc ô tô con bất ngờ phát nổ như bom khiến nhiều người đứng xung quanh bị hất văng xuống đất.

Nguồn MXHGT

Avatar