Cộng đồng14/04/202004:55

Ô tô hiệu Audi bất ngờ lao như tên bắn đâm vỡ kính và lao vào trong cửa hàng của cây xăng rơi trúng một bảo vệ đang đứng

Nguồn: Liveleak

Avatar