Ô tô bán tải vượt ẩu, ép container đánh lái lao sang làn ngược chiều

Ô tô bán tải phóng nhanh vượt ẩu khiến container phải đánh lái gấp, lao hẳn sang làn đường ngược chiều.

Nguồn: @Bui Duy Thuấn/Otofun

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>