Thế giới09/02/201908:00

Đây là quốc gia có số xe chống đạn, xe bọc thép lớn nhất trên thế giới.

Theo: SCMP, Video: France 24, CGTN

Avatar