Thế giới23/11/201907:30

Với 15 phút được thở không khí sạch, khách hàng phải trả một khoản tiền từ 4 - 7 USD.

Q.N (Theo SCMP)

Avatar