Cộng đồng30/09/202005:24

Do tham nuốt con mồi lớn, con trăn không thể di chuyển và phải cần đến sự giúp đỡ của kiểm lâm viên mới có thể trở về rừng

Nguồn Newsflare
Avatar