Trong nước 17/02/2017 05:45

Từ nay, người dân muốn nuôi chó phải khai báo cho chính quyền địa phương để tiện cho việc theo dõi chó, tiêm phòng cho chó. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong “Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ Bệnh dại giai đoạn 2017 - 2021” vừa được phê duyệt.Theo VTC14

Avatar