Đời sống12/04/202109:30

Mỗi năm trang trại nuôi ốc hương của ông Phạm Văn Dũng ở thị trấn Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị bán ra thị trường khoảng 200 tấn, thu về 34 tỷ đồng, trừ chi phí ông lãi 17 tỷ đồng.

Nguyễn Đức 

Avatar